Duschkabin - En hel del blött om duschkabiner


Dörrarna till duschkabinen

Dörr till duschkabinen

Alla duschkabiner har dörrar av något slag. De typer av dörrar som finns är:

  • Slagdörrar som öppnar utåt
  • Skjutdörrar
  • Slagdörrar som går inåt

Slagdörrar som öppnar utåt

De flesta duschkabiner har så kallade slagdörrar där dörrbladet roteras kring den ena långsidan och där dörren som öppnas utåt. Detta är en enkel, billig och robust konstruktion på duschkabinens dörrar.

En fördel är de duschkabiner som har en höjfunktion när dörren öppnas och sänks när den stängs. Dett innebär att dörren sluter tätt i underkant samt att duschdörren har ett distinkt läge då den är stängs.Skjutdörrar

På de lite större och dyrare duschkabinerna sitter det skjutdörrar som skjuts åt sidan. Ur utrymmessynpunkt är detta en bra lösning men öppningen på duschkabinen blir inte lika stor.

Bra duschkabiner har hjul som har kullager och är fjäderupphängda som att de går mjukare och tystare.

Slagdörrar som går inåt

Skjutdörrar i duschkabinen

De slagdörrar som går inåt gör att duschkabinen kan vädras ut och torkar snabbare utan att dörrarna behöver inkräkta på utrymmet i badrummet.

Lås på duschkabinens dörrar

Dörrarna till en duschabin har aldrig riktiga lås. Det lås som finns är dock magnetlås på listerna som ser till att dörrarna sluter tätt och att inget vatten sipprar ut i kanterna på duschkabinens dörrar.